MATIČNA MLEČ


Matični mleč

Matični mleč jedan je od NAJSAVRŠENIJIH PROIZVODA PRIRODE.
Kao najsnažniji prirodni biostimulator i bioregenerator, dragoceno je sredstvo za očuvanje zdravlja i ubrzanje procesa izlečenja.
Biološka i nutriciona vrednost mleča pominju se i u najstarijim pisanim dokumentima nastalim pre 3000 do 5000 godina. Milenijumsko iskustvo o upotrebi mleča ukazuje da je reč o supstanci na granici između hrane i leka.
Uprkos odvajkada poznatog dejstva mleča na ljudski organizam, on je dugo predstavljao privilegiju malobrojnih. Razloge za ovo treba tražiti kako u visokoj ceni i retkosti matičnog mleča, tako i u činjenici da nativni matični mleč zadržava svoja bioaktivna svojstva samo 48 sati od momenta sakupljanja iz košnica.
Tek u drugoj polovini 20. veka, primenom postupka liofilizacije, naučnicima je pošlo za rukom da biološku aktivnost matičnog mleča izvađenog iz košnice sačuvaju do dve godine. Time je stvorena mogućnost za šire korišćenje matičnog mleča.

Klinička ispitivanja u svetu pokazala su da se mleč sa uspehom koristi:

  • Kod hipotrofije i poremećaja u ishrani dece
  • Za obnavljanje opštih belančevina i povećavanje nivoa albumina i alfaglobulina
  • Za tretiranje anemija
  • Za tretiranje bronhijalne astme
  • Za kombinovano lečenje nervnog sistema
  • Za ublažavanje posledica stenokardije
  • U dermatologiji i kozmetici
Da bi dobili informacije>

Kako da revitalizijete organizam pomoću MATIČNE MLEČI upišite Ime i Vaš e-amil klikom na link ispod:

 

Нема коментара:

Постави коментар